Rohové a atikové vpusti


Pro odvod vody v místech detailů (průchod atikou, stěnou, na balkónech, terasách atd.) používáme rohové atikové a balkónové vpusti.

Tvar vpustí je uzpůsobený pro instalaci ve vertikálním nebo horizontálním směru.