Střešní doplňky z PVC


Pro povlakové krytiny z měkčeného PVC nabízíme veškeré doplňky (odvětrávací komínky, střešní vpusti, rohové vpusti, balkónové vpusti, lapače listí a kamení atd.)