Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Blog
22.03.2023
Terceshop.cz Vám zařídí slevu 6 % na dlažbu od společnosti Obklady Vilímek
Chcete slevu 6 % na dlažbu od našeho partnera, společnosti Obklady Vilímek? Pak nás neváhejte kontaktovat! číst celé
Ukončení dlažby na terčích – Terceshop Vám pomůže vybrat řešení
Nevíte si rady s ukončením dlažby na terčích? Terceshop.cz nabízí řešení! Vybrat si můžete ukončení pomocí hliníkových profilů nebo vertikálních klipů... číst celé
Filozofie e-shopu Terceshop.cz
Společnost MPM Logistic, s.r.o, provozovatel e-shopu Terceshop.cz, poskytuje již řadu let služby v oblasti stavebnictví, jehož stěžejním prvkem je bud... číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. Ochrana osobních údajů e-shopu Terceshop.cz
Ochrana osobních údajů e-shopu Terceshop.cz

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Obchodní společnost MPM Logistic, s.r.o. IČO 27922952, se sídlem Budějovická 436,25242 Jesenice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126740 se jakožto správce osobních údajů/dále jen „Správce“/, které mu budou na základě smlouvy poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • Kupní smlouva nebo jiná smlouva
  • Poskytování osobních údajů je povinnosti subjektů údajů- klienta(dále jen „Klient“), která vyplývá z výše uvedené smlouvy

2.1.1 Účelem zpracování je poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.12 nařízení.

2.1.2 Rozsah zpracování představují adresní a identifikační údaje (např. Vaše jméno, příjemní, adresa subjektu údajů, tel. číslo, příp. číslo bankovního účtu – pro vrácení peněz z důvodů Vámi vráceného zboží.

2.1.3 Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinnosti ze smlouvy a dále po dobu nutnou ke splnění příslušného účelu. Následně je uchováme řádně uschované a chráněné během doby, v niž by mohla vzniknout právní odpovědnost vyplývající z jejich zpracování, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Jakmile dojde k uplynutí lhůt pro jednotlivé úkony, přistoupíme k výmazu osobních údajů.

III. Další příjemci osobních údajů

3.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládaní dat a poskytovatele služeb účetních a auditorských. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou tyto společnosti Česká pošta, s.p.(IČ:47114983), TOPTRANS EU,a.s. IČ: 28202376).

3.1.1 Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

3.1.2 Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IV. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva, která mu přísluší podle platných právních předpisů:

4.1. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt má právo, pokud o to požádá, získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.

4.1.1. Právo na opravu a doplnění
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Zároveň má právo, s ohledem na účel zpracování, požádat o doplnění neúplných údajů.

4.1.2. Právo na výmaz
Představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněná alespoň jedná podmínka:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný právní důvod pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

4.1.3. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v případech porušujících jeho práva

4.1.4. Právo na přenositelnost osobních údajů

4.1.5. Právo podat stížnost dozorovému úřadu: http://www.uoou.cz/

4.1.6. Právo vznést námitku proti zpracováním
Subjekt údajů má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

V. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

5.1. Poskytnutí souhlasu se zpracováním jsou dobrovolné, nicméně nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat komplikaci při spolupráci správce se subjektem údajů

5.1.1 Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také kdykoli možné písemně odvolat a zaslat na adresu sídla správce a to v celém rozsahu nebo jen částečně: takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout některá plnění.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem na ochranu osobních údajů i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s touto informací.

Novinky z našeho blogu

Terceshop.cz Vám zařídí slevu 6 % na dlažbu od společnosti Obklady Vilímek
22.03.2023
Terceshop.cz Vám zařídí slevu 6 % na dlažbu od společnosti Obklady Vilímek
Chcete slevu 6 % na dlažbu od našeho partnera, společnosti Obklady Vilímek? Pak nás neváhejte kontaktovat! číst celé
Ukončení dlažby na terčích – Terceshop Vám pomůže vybrat řešení
Ukončení dlažby na terčích – Terceshop Vám pomůže vybrat řešení
Nevíte si rady s ukončením dlažby na terčích? Terceshop.cz nabízí řešení! Vybrat si můžete ukončení pomocí hliníkových profilů nebo vertikálních klipů... číst celé
Filozofie e-shopu Terceshop.cz
Filozofie e-shopu Terceshop.cz
Společnost MPM Logistic, s.r.o, provozovatel e-shopu Terceshop.cz, poskytuje již řadu let služby v oblasti stavebnictví, jehož stěžejním prvkem je bud... číst celé
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz